Over ons 2018-06-07T13:49:42+00:00

Wie is VOC?

VOCB staat voor VerkeersOpleidingsCentrum-Brugge. VOCB is een 100% onafhankelijke privé-onderneming, eigendom van de Brugse ondernemersfamilie Willemyns.

VOC SMART & EFFICIENT DRIVING

Vandaag profileert VOC zich als VOC SMART & EFFICIENT DRIVING en verzorgt het de complete begeleiding op het gebied van verkeersveiligheid voor personen en bedrijven die veel op de weg zitten.
Alle opleidingen van VOC SMART & EFFICIENT DRIVING richten zich op rijstijloptimalisatie van personen die in het bezit zijn van het vereiste rijbewijs en die hun rijstijl willen optimaliseren.
Zorgen dat men sneller, goedkoper en veiliger van A naar B blijft komen, daar draait het bij VOC SMART & EFFICIENT DRIVING om.
Sinds 1 juni 2018 worden de rijvaardigheidstrainingen voor particulieren en ondernemingen aangeboden door ProMove bvba.

RIJSCHOOL VOC

Sinds begin 2013 heeft VOC-Brugge haar aanbod op vraag van haar nascholingsklanten uitgebreid met een basis rijschoolactiviteit voor personen die nog het vereiste rijbewijs moeten behalen.
Nieuw is deze activiteit niet voor VOC. Met een onderbreking van enkele jaren kan het terugvallen op niet minder dan 36 jaar ervaring in dit domein.
Iemand leren rijden is het werk van professionals die kennis en ervaring hebben in het stapsgewijs opbouwen van een lesprogramma. RIJSCHOOL VOC gaat nog een stap verder en coacht naar een veilige, efficiënte en economische rijstijl. Mensen veilig en efficiënt in het verkeer brengen én houden, dat is wat RIJSCHOOL VOC beweegt!